Tukang K3

Tukang K3 Gred : R7 Kod Skim : – Kumpulan : Sokongan Kem./Jab. : – Jadual Gaji : P1T1 RM721.02 – P1T21 RM1626.04 P2T1 RM763.49 – P2T15 RM1709.28 P3T1 RM807.59 – P3T15 RM1794.23 Syarat Lantikan: (a) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (b) (i) tamat tingkatan tiga sekolah menengah rendah [...]

Tukang K2

Tukang K2 Gred : R6 Kod Skim : – Kumpulan : Sokongan Kem./Jab. : – Jadual Gaji : P1T1 RM892.54 – P1T15 RM1647.28 P2T1 RM948.08 – P2T15 RM1725.64 P3T1 RM1005.25 – P3T15 RM1805.63 Syarat Lantikan: (a) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (b) (i) tamat tingkatan tiga sekolah menengah rendah [...]

Tukang K1

Tukang K1 Gred : R3 Kod Skim : – Kumpulan : Sokongan Kem./Jab. : – Jadual Gaji : P1T1 RM701.42 – P1T17 RM1354.86 P2T1 RM743.89 – P2T17 RM1423.41 P3T1 RM747.99 – P3T17 RM1493.59 Syarat Lantikan: (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) (i) tamat tingkatan tiga [...]