ATENDAN KESIHATAN GRED U3

ATENDAN KESIHATAN GRED U3 Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia; (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) tamat tingkatan tiga sekolah menengah bantuan penuh Kerajaan; dan (d) boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan. Gaji permulaan ialah pada Gred U3: P1T1 [...]